logo

Extra.cz

Extra.cz je magazínový obsahový web, který dosahuje svého revenue ze zobrazované reklamy. Tady charakter článků určuje, že je to bez tlaku na pay-wall nebo jiné komplikované platební mechanismy.

extra web screenshot

Homepage pro bulvár

Titulní stránka je atraktivní a velkými titulky a jasnými barvami signalizující, o jaký typ čtení jde.

extra web screenshot

Článek jako příběh

Článek bulváru musí vyprávět silnou story, protože tak ji chce čtenář chápat. Dosahuje toho pomocí interaktivních prvků, které pomáhají hledat souvislosti.

extra web screenshot

Profil celebrity a příběh

Atraktivní stránky, které na jednom místě agregují všechny multimediální taháky, o které mají uživatelé zájem.

Komponenty bulvární kauzy

Připravili jsme pro redakci množství jednoduchých komponent, které mohou fungovat jako instantní infografika.

Komponenty pro extra.cz

styleguide

Základem úspěšné spolupráce s developery (programátory) jsou dobře nastavená a precizně zpracovaná designová pravidla. A ta my nastavujeme vždy.

Barvy:
White
#ffffff
Lightly yellow
#FFD933
Deep pink
#DB1249
Black
#000000
Typografie:
Cabin Bold
PT Sans Bold
Cabin Regular
PT Sans
Cabin Regular
Barlow Condensed

Prohlédněte si, jak jsme lifestylový magazín se zaměřením na svět celebrit, životní styl a zábavu zpracovali.

Extra.cz