logo

SMART CITIES

Smart Cities je komplexní téma na pomezí efektivity a udržitelnosti. Pro našeho klienta jsme zpracovali lay-out tištěného časopisu a obsahový web.

smartcities web screenshot

Moderní témata

Tam kde nejsme limitováni tlakem na vydání reklamních pozic, podaří se prezentovat obsah atraktivně.

smartcities web screenshot

Detail článku

Pro obsah článku jsme navrhovali zpracované infografiky a datové oblasti tak, aby odpovídaly technickému charakteru obsahu.

smartcities web screenshot

Fotka v masce

Na webové stránce využijeme masku fotografií ve tvaru, který vychází ze značky.

Logo

Hledali jsme nejen logo ale i množství komplementárních grafických prvků a ornamentů, které nám dobře poslouží při budování vzhledu jako celku.

ČASOPIS

Pro titulní stranu je charakteristická agresivní maska ve tvaru vycházejícího z loga a fotografie namapovaná na výrazné barvy.

smartcities magazine
smartcities magazine content

styleguide

Vyhledali jsme fonty s rozdílnou strukturou abychom měli dost prostoru pro tvoření kontrastu na stránkách a v tisku.

Typografie:
Playfair Display Black
Playfair Display Black
Gotham Bold
Gotham Bold

ReSPONSIVE

A kde jinde budou lidé číst o smart-cities než na smartphonech?

Rozlišení:

IOS
> 640 px
Android
> 480 px
Tablety
> 1024 px